JESSICA

Kobieta zmienną jest…
Jessica nadaje tej sentencji idealny wyraz.